Elhunyt Dvoracsek Miklós

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dvoracsek Miklós nyugalmazott tudományos főmunkatárs, életének 93. évében 2020. május 27-én elhunyt.

Dr. Dvoracsek Miklós a hazai talajtani, talajfizikai kutatás egyik úttörője volt.

Már 1951-ben, az Agrokémia és Talajtan folyóirat megjelenésének első évében Klimes-Szmik Andorral közösen publikálta „A talajok vízgazdálkodásával kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata eredeti szerkezetű talajmintán, laboratóriumban” című közleményét. Ebben a talajminták laboratóriumban és szabadföldön mért vízgazdálkodási jellemzőit (vízkapacitás, térfogatsúly, vízáteresztő képesség) a talaj kémiai összetételével, szerkezeti állapotával és tömődöttségével hasonlította össze és értelmezte.

Kutatásaiban később a magyarországi talajok szerkezeti állapotával foglalkozott. Többek között a nedves szitálásos talajszerkezet-meghatározás sorozatvizsgálatára dolgozott ki gépesített mérési eljárást (1953). 1957-ben szerzőtársaival megírta a „Talajfizika és talajkolloidika” című könyvet, mely azóta is az egyetlen talajfizikai tárgyú, magyar nyelvű szakkönyv.

A 60-as évektől a homoktalajok tömődöttségének a gyökérfejlődésre gyakorolt hatásával foglalkozott. A talaj tömörségét jellemző talajellenállás meghatározására fejlesztette ki és mutatta be az ejtő-súlyos penetrométert (1968), mely sokáig a hazai talajfizikai terepi módszertan széles körűen alkalmazott mérőműszere volt. A műszer Doracsek-féle penetrométer néven vált közismertté. Még 1968-ban a talajaggregátumok (morzsák és rögök) térfogatsúlyának és porozitásának mérésére szerkesztett készüléket.

Kutatómunkája nem korlátozódott kizárólag a talajfizika tudományterületére.  A nyolcvanas években az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek koordinálásában, adatainak kiértékelésében kapott feladatot Keszthelyen, Dr. Debreczeni Béla felkérésére. Tevékenyen részt vett a Dr. Debreczeni Béla és Dr. Debreczeni Béláné által szerkesztett „Trágyázási kutatások” (1994. Akadémiai Kiadó, Budapest) című könyv elkészítésében.

A talajfizika területén végzett kiemelkedően alkotó munkásságára való tekintettel a Magyar Talajtani Társaság Talajfizikai Szakosztálya javaslatára a legutóbbi Vándorgyűlésen megkapta az Egerszegi Sándor díjat (emléklapot).

Haláláig a talajtanos szakma elkötelezett képviselője volt, így halálával a szakma doyen-je (legidősebb képviselője) távozott közölünk. Nyugodjék békében!

 

Személyi Jövedelem Adó 1%

Kérjük Önöket, legyen szó Tagtársunkról, vagy minden olyan emberről akinek fontos a Magyar Talajtani Társaság működési feltételeinek javítása, hogy támogassa szervezetünket a 2019-es személyi jövedelem adó 1 %-nak felajánlásával!

Az adóbevallás elkészítésekor a “RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL” formanyomtatvány kitöltésekor kérjük, hogy a Magyar Talajtani Társaság adószámát tüntesse fel.

A kedvezményezett adószáma: 1 8 7 2 3 5 4 8 – 1 – 41

További információk: MTT Személyi Jövedelem Adó 1% felajánlása …

Talajtani Vándorgyűlés 2020 – MOZAIK

Tisztelt Társasági Tagok!

Hosszas mérlegelés után a Magyar Talajtani Társaság Vezetősége a Vándorgyűlés 2020 szervezőivel (NAIK Erdészeti Tudományos Intézet) egyeztetve úgy döntött, hogy a 2020. szeptember 10-12-re meghirdetett „Vándorgyűlés2020-Sárvár” a tervezett háromnapos konferenciától eltérően, kevésbé kötött formában, szabadabban áttervezhető, egynapos “mozaikokban” kerül megrendezésre.

A döntést leginkább az befolyásolta, hogy a vírushelyzet miatt a nagyobb rendezvények megtartása legalább a nyár végéig bizonytalan, az eseményre regisztrálók valószínűleg az utolsó pillanatig lennének kénytelenek „kivárni”, miként alakul a helyzet. E várakozás ideje alatt a szervezés előre haladása jelentős anyagi felelősség vállalását, később talán meg nem térülő kifizetéseket igényelne (pl. terembérlet, étkezés, busz foglalások) a MTT és a NAIK ERTI részéről, melynek kockázatát nem vállalhatjuk. A késői regisztráció eredményezheti azt is, hogy az előadásokra, poszterekre beérkező anyagok bírálata, a konferencia végső programjának kialakítása csak nyár végi rohammunkában lenne kivitelezhető, ami nagymértékben rányomná bélyegét a szervezettségre.

A mindenkori Vándorgyűlések elsősorban a személyes találkozók színterei, ugyanakkor lehetőséget adnak a fogadó intézmény bemutatására, a helyi talajtani vonatkozású sajátosságok megismerésére, a kutatási eredmények bemutatására, illetve egy ideje teret adnak a szakértői továbbképzés programjának is.

A fentieket figyelembe véve az áttervezés elsődleges célja volt, hogy a „Vándorgyűlés2020-Sárvár” megtartható legyen, ugyanakkor biztosítsuk a résztvevők számára a lehető legnagyobb „részvételi” szabadságot (lehetőleg pl. ne kelljen jó előre szállást foglalni, minimalizáljuk az „összezártságot”), csökkentsük a regisztrációs költséget, növeljük az esetleg változó feltételekhez való alkalmazkodás lehetőségét, ugyanakkor csökkentsük a szervezők anyagi kockázatát. A NAIK ERTI-s kollégák már igen sok energiát fektettek a szervezésbe, ezt a „Vándorgyűlés2020 Sárvár” programjának áttervezésekor is figyelembe vettük, ezért pl. a terepi nap programja – némi módosítással – része a tervezetnek.

A Vándorgyűlés2020 Sárvár „mozaik” program tervezete:

  1. Sárvár, egynapos terepi bemutató (szelvények), valamint megemlékezés Stefanovits Pál, a Társaság örökös elnöke születésének 100. évfordulójáról. Egyeztetés alatt van a NÉBIH és a NAK munkatársaival, hogy ez a terepi nap kreditként beszámítható-e a Talajvédelmi szakértői, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói továbbképzésbe.
  2. A későbbiekben esetleg egy on-line konferencia megszervezése, a meghirdetett Szekciókban (egyeztetés alatt).
  3. Egy másik, egynapos szakértői továbbképzés, melynek formája, megvalósíthatósága szintén egyeztetés alatt van.

 

További részleteket a szervezés előrehaladásával párhuzamosan tudunk majd megosztani a Tagsággal, melyeket a www.talaj.hu oldalon is azonnal közzé teszünk!

Türelmüket köszönjük!