Oktatási és Ismeretterjesztési Szakosztály

Az Oktatási és Ismeretterjesztési Szakosztály alapvető feladata a talaj funkcióin, illetve feladatin keresztül annak jelentőségének és nélkülözhetetlen voltának minél szélesebb körű ismeretterjesztése, bemutatása, mind a tudományos, mind a hétköznapi életben. Lévén, hogy a talaj a földi lét egyik központi helyen álló élettere, katalizátora, raktározó, pufferelő és szűrű közege, különös hangsúlyt kell fektetni a talaj sérülékenységének és a rajta történő fenntartható mezőgazdálkodás jelentőségének hangsúlyozására. A Szakosztálynak ebben a feladatban kiemelt szerepe van, hiszen a megszólítandó célcsoport rendkívül széles spektrumot ölel fel, az óvódás kisgyermektől, az egyetemi alapfokú- és szakképesítésen résztvevő hallgatón át egészen a nem szakmabeli érdeklődőkig bezárólag. Minden magyar ember megszólítandó, hiszen alapvető érdekünk a talaj, mint központi szférikus közeg minimális ismerete, és annak védelme. Ennek nyomatékot ad, hogy a 2015-2024 közötti időszak a Talajok Nemzetközi Évtizede.

Kiemelt feladatnak tekintjük a minél fiatalabb korban (akár az óvódás kortól kezdve) történő talajtannal kapcsolatos anyagok, ismeretek oktatását, illetve ismeretterjesztését. Mindez hozzájárulhat olyan generációk felneveléséhez, akik felelős gondolkodású felnőttként hagyják el az iskolát, kritikailag használják a tudományokat, illetve érdeklődést mutatnak a természetes és az ember által teremtett világ iránt, valamint megbecsülik azt. Ehhez a célcsoporthoz kapcsolhatók a nem szakemberekből álló érdeklődők, vagyis a „hétköznapi” felnőtt generáció. Ezen generációnak a talajjal való megismertetésének elsődleges célja a múltbeli ismeretek frissítése, tudatosítása, mely nem oktatói jelleggel történik, hanem figyelem felkeltés szintjén. A két generáció összekapcsolva – kisgyermek és felnőtt szülő – egy olyan környezetére érzékeny generációt nevelhet ki, ismeri a talaj jelentőségét, szerepét, melyen nem csak áll, hanem él is!

A felsőoktatásba való bekapcsolódás jelen pillanatban a legjobban becsatornázott feladat a Szakosztály életében, lévén a Magyar Talajtani Társaság tagjai között számos felsőoktatásban oktató szakember van. További lehetőség a Szakosztályok közötti együttműködésében megvalósuló programok szervezése, pl. a Föld napján vagy a Kutatók Éjszakáján való még intenzívebb és összehangoltabb megjelenés.

A gyakorlati szakemberek megszólítása szintén közös érdekünk, hiszen a Magyar Talajtani Társaság tagjai között számos nem kutatói szférában tevékenykedő talajtani szakember, szakértő van, akik közvetlen kapcsolatban állnak gazdálkodókkal. A gazdálkodók minél közvetlenebb bevonása érdekében olyan talajos, szakmai bemutatók szervezését tartjuk feladatunknak, melyek közvetve a talajjal kapcsolatos problémákat taglalja (tápanyag visszapótlási gyakorlatok, talajműveléssel kapcsolatos problémák felvetése, stb.).

Elnök:                             Kovács Károly Zoltán │ karoly.kovacs@uni-miskolc.hu
Titkár (kapcsolattartó): Csorba Ádám │ Csorba.Adam@uni-mate.hu
Vezetőségi tagok:
Takács Tünde │ takacs.tunde@atk.hun-ren.hu
Balog Kitti │ balog.kitti@atk.hun-ren.hu