Talajgenetikai és Talajtérképezési Szakosztály

A szakosztály célja, hogy összefogja a talajtérképezéssel és talajosztályozással kapcsolatos szakmai és ismeretterjesztési tevékenységeket.

A szakosztály:

 • összegyűjti, és közös munkára serkenti a talajtérképezéssel és talajosztályozással foglalkozó és a témában tenni akaró szakembereket; továbbá
 • fórumot teremt az aktuális feladatok, szakmai kérdések megvitatására.

A szakosztály feladata:

 • Szakmai háttér biztosítása:
  • archív térképi állományok és adatbázisok feldolgozásához és alkalmazhatóságuk vizsgálatához; továbbá
  • felhasználhatóságuknak a digitális talajtérképezés eszköztárával történő továbbfejlesztésének, és
  • a kor technológiai igényeinek megfelelő formai és tartalmai követelményeknek való megfeleltetéshez
 • Az adott témakörökben folyó országos programok összehangolásának, illetve az eredmények terjesztésének támogatása.
 • Talajgenetikai és talajföldrajzi tudásbázis biztosítása, illetve kifejezése a hazai osztályozási rendszer folyamatos fejlesztése, megújítása és a talajhasználati céloknak való megfeleltetése révén

Elnök:  Dobos Endre │endre.dobos@uni-miskolc.hu
Tiszteletbeli elnök: Máté Ferenc
Titkár (kapcsolattartó): Pásztor László │pasztor@rissac.hu