Talajásványtani Szakosztály

A Szakosztály 1985-ben alakult. Feladata a talajásványtan és a talaj-mikromorfológia iránt érdeklődő szakemberek összefogása, szervezése és a szakterület művelésének elősegítése, a rokon szakterületekkel a kapcsolat erősítése. Kiemelten törekszik a szakosztály tagjainak érdeklődésére számottartó információk, a hazai és nemzetközi legújabb kutatási eredmények megismertetésére. Ennek formái a jubileumi, a tematikus valamint a legújabb kutatásokat ismertető előadó- vagy vitaülések, ankétok. Így az elmúlt években a szakosztály megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ankét, vagy „A régészeti talaj-mikromorfológia eredményei hazánkban” című tematikus rendezvény.

A szakosztály 2024.január 24-én megszűnt, illetve egyesült a Talajfizikai Szakosztállyal.