Talajfizika Szakosztály

Talajfizikai Szakosztály

A szakosztály feladata talajfizika témájú programok és előadások szervezése. A szakosztály fórum a szakterületen dolgozó, oktató, kutató hazai kollégák, PhD hallgatók számára legfrissebb kutatási eredményeik bemutatására és megvitatására. A szakosztály évente legalább négy alkalommal szervez valamilyen formában (előadónapok, laboratóriumi és terepi bemutatók) találkozókat és biztosítja a meghirdetett témakör iránt érdeklődő kollégáknak a szakmai konzultáció és a közös kutatási projektek lehetőségét. A szakosztály vezetősége és tagjai szükségesnek és időszerűnek tartják a hazai talajfizikai vizsgálati módszerek megújítását. Ezek közül 2015-ben a szakosztály egyik kiemelt célja a talajok lézerdiffraktométeres szemcseösszetétel meghatározásában szerzett tapasztalatok ismertetése és megvitatása, amely már az előző évben elkezdődött. A további feladat a meghatározás módszerének kialakítása a publikált külföldi szakirodalom és a hazai kísérleti tapasztalatok alapján.

Elnök: Makó András │mako.andras@agrar.mta.hu
Tiszteletbeli elnökök: Várallyay György │varallyay.gyorgy@agrar.mta.hu;
Rajkai Kálmán│rajkai.kalman@agrar.mta.hu
Elnökhelyettes: Bakacsi Zsófia │bakacsi.zsofia@agrar.mta.hu
Titkár (kapcsolattartó): Tóth Brigitta │toth.brigitta@georgikon.hu
Vezetőségi tagok: Farkas Csilla │farkas.csilla@agrar.mta.hu;
Fodor Nándor │fodor.nandor@agrar.mta.hu