Soil – Source of life

Map Unavailable

Időpont
Date(s) - 2019.09.2 - 2019.09.7
Egész napos

Helyszín
University of Maria Curie-Skłodowska

Kategóriák


Soil Congress 2019

30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, organizowany pod hasłem „Gleba źródłem życia”, odbędzie się w Lublinie, w dniach 2-7 września 2019 roku.

Głównym organizatorem Kongresu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy udziale Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Roztoczańskiego Parku Narodowego i Poleskiego Parku Narodowego.

Patronat nad Kongresem objęli: JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Dyrektor IA PAN prof. dr hab. Cezary Sławiński,
Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor RPN mgr inż. Andrzej Titenbrun, Dyrektor PPN mgr inż. Jarosław Szymański.

További információk itt találhatók …

A 2. körlevél anyaga itt olvasható …

Lublin Soil Congress 2019 – Abstract template …