Kisdíjak

ELJÁRÁSREND

A Magyar Talajtani Társaság kétévente díjazza a talajtan, talajvédelem területén kiemelkedő szakmai teljesítményt felmutató fiatal kutatók, gyakorlati szakemberek és oktatók munkáját. A díjak elnyeréséhez nem szükséges társasági tagnak lenni. A kisdíjak átadására kétévente a Talajtani Vándorgyűlésen kerül sor.

A díjazás feltételei
1. Kreybig Lajos-díj – Fiatal kutató
A talajtan és kapcsolódó területein végzett kiemelkedő színvonalú kutatómunka, 35 évnél fiatalabb életkor, legalább doktori szigorlat vagy két évnél nem régebben szerzett PhD fokozat.

2. Egerszegi Sándor-díj – Gyakorlati szakember
A tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, agrár-környezetgazdálkodás, szaktanácsadás területén végzett gyakorlati munka, mely jelentős hatást fejt ki a gazdálkodók szemléletére, hozzájárulva a talajok mennyiségi és minőségi védelméhez.

3. ’Sigmond Elek-díj – Oktató
Egyetemi, kutatói szférában dolgozó, oktató tevékenységet folytató szakember, aki a hallgatók szemléletformálásával, magas színvonalú előadások megtartásával, jegyzetek és könyvek megjelentetésével vívta ki a szakma elismerését.

Jelölés
A felhívást a Társaság titkára körözi az MTT tagjai között. A díjakra jelöléseket az MTT bármely tagja, szakosztálya tehet.
Felterjesztések: maximum 1 oldalas ajánlással, indoklással a Társaság titkára felé (talajtanitarsasag@gmail.com), aki továbbítja a jelöléseket a Díjjelölő Bizottságnak.
Határidő: 2024. július 15.

Döntés
A Vezetőség felállította a Díjjelölő Bizottságot, melynek elnöke 2024-től:
Biró Borbála (Legutóbbi Treitz Péter díjazott),
a Bizottság tagjai:
Bakacsi Zsófia (MTT korábbi titkára),
Fuchs Márta (MTT korábbi kincstárnoka, Treitz Péter díjazott),
Makádi Marianna (MTT jelenlegi titkára) és
Szabóné Kele Gabriella (Treitz Péter és Stefanovits Pál díjazott).
A Bizottság dönt mindhárom díj odaítéléséről. A döntés menetét, a szavazás módját a Bizottság saját maga határozza meg. A Bizottság mandátuma 4 évre szól.