Talajásványtani Szakosztály

A Szakosztály 1985-ben alakult. Feladata a talajásványtan és a talaj-mikromorfológia iránt érdeklődő szakemberek összefogása, szervezése és a szakterület művelésének elősegítése, a rokon szakterületekkel a kapcsolat erősítése. Kiemelten törekszik a szakosztály tagjainak érdeklődésére számottartó információk, a hazai és nemzetközi legújabb kutatási eredmények megismertetésére. Ennek formái a jubileumi, a tematikus valamint a legújabb kutatásokat ismertető előadó- vagy vitaülések, ankétok. Így az elmúlt években a szakosztály megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ankét, vagy „A régészeti talaj-mikromorfológia eredményei hazánkban” című tematikus rendezvény.

Elnök: Gerei László
Titkár (kapcsolattartó): Németh Tibor│nemeth.tibor@csfk.mta.hu
Vezetőségi tagok: Bidló András│abidlo@emk.nyme.hu;
Hartyányi Zsuzsa│csikosne@almos.uni-pannon.hu;
Kovács Gabriella│antropologus@yahoo.com;