Tagdíj fizetés és Tagbelépés

A tagdíj évi mértéke:

  • rendes tag: 5.000 Ft,
  • diák és nyugdíjas tag: 2.000 Ft,
  • szervezeti tag (jogi személyek): 50.000 Ft.

A tagság folytatólagos fenntartásához kérjük a tisztelt tagokat, hogy az Alapszabály értelmében a tagdíjat minden év április 1-ig fizessék be. Új belépők esetén a tagság a befizetés időpontjától érvényes.

 

Új tagok belépése:

Amennyiben szeretne csatlakozni a Társasághoz, kérjük a kitöltött Belepesi Nyilatkozatot elektronikusan küldje el a Társaság e-mail címére: talajtanitarsasag@gmail.com

A tagság a belépési nyilatkozat befogadásával (e-mailen küldünk visszaigazolást) és a tagdíj befizetésével jön létre.

A tagdíj befizetésének módja:

Átutalással a Társaság Raiffeisen Banknál vezetett 12021006-01144527-00100009 számú bankszámlájára. A befizető egyértelmű azonosíthatósága érdekében kérjük a közlemények rovatban nevének és pontos címének feltüntetését. Számlaigény esetén adószámot is kérnénk megadni. Amennyiben a kért adatok bármelyikében változás történik, kérjük jelezze a talajtanitarsasag@gmail.com e-mail címen.

Támogatói tagság:

Támogató tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért a Társaság célkitűzéseivel, és azt anyagilag a szervezeti tagsági díj mértékén felül támogatja. Az 1.000.000 Ft feletti éves támogatói díjat fizető szervezetek a Társaság kiemelt támogató tagjai.

A támogatói tagság szerződés alapján jön létre, mely a szerződésben meghatározott időszakra, vagy a szerződés felbontásáig érvényes. A támogatói szerződés a Társaság és a támogató szervezet kérésére bármikor (éves ciklusokra vonatkoztatva) megszüntethető, illetve változtatható.

Támogatói szerződés tervezete megtekinthető itt és letölthető innen.

Kiemelt támogatói szerződés tervezete megtekinthető itt és letölthető innen.

A beérkezett támogatói tagsági díjról a támogatói szerződés alapján az alábbi igazolást állítjuk ki a támogató részére.

 

Köszönjük, hogy Tagjaink között üdvözölhetjük!