Szendrei Géza

Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Szendrei Géza tagtársunk augusztusban váratlanul elhunyt. Búcsúztatásáról később intézkednek.

Szendrei Géza

Szendrei Géza a magyar talajásványtani és talaj mikromorfológiai kutatások kiemelkedő egyénisége volt. Több évtizedes munkásságának elismeréseként a Magyar Talajtani Társaság Treitz Péter emlékérmet adományozott neki, 2014-ben. Az emlékérem odaítélésére készült -Bidló András által jegyzett- felterjesztési javaslat alábbi részlete rávilágít, hogy e szerény és visszafogott egyéniségű tudós nemcsak a kutatásban, hanem az oktatásban és a tudományos közéletben is aktív szerepet vállalt:

„Szendrei Géza tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán folytatta, ahol okl. geológus képesítést szerzett 1966-ban. Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Wageningeni Mezőgazdasági Egyetem és Nemzetközi Mezőgazdasági Központban 1967/68-ban. Természettudományi doktori fokozatát 1972-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1984 óta a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, majd 2004 óta az MTA doktora.

Munkáját az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Fizikokémiai Osztály kezdte, majd 1977 és 1981 között az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Finomszerkezet-vizsgáló Laboratóriumában dolgozott. 1981 óta a Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kőzettárában dolgozik, mint muzeológus, majd tudományos főmunkatárs, illetve főmuzeológus és főosztályvezető-helyettes (= tárvezető-helyettes).

Az elmúlt évtizedekben oktatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kőzettan-Geokémiai Tanszékén (Talajtan és agrogeológia, Talajtan, Talajásványtani és -mikromorfológiai speciális kollégium), a Mikrobiológiai Tanszéken (Biogeokémia), a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (Talajtan), részt vett a Pannon Agrártudományi Egyetem (utóbb Veszprémi Egyetem) Talajásványtan PhD. kurzusában, valamint az ELTE Földtudományi Doktori Iskolában tartott Talajgeokémia, illetve Talajásványtan és mikromorfológia tantárgyakat.

Szendrei Géza a Magyar Talajtani Társaságnak 1968 óta tagja, illetve közel két évtizeden át a vezetőségi tagja. 1985 óta a Talajásványtani Szakosztály titkára. Ezen pozícióban szervezi és irányítja a Talajásványtani Szakosztály munkáját. A szakosztály átlagosan évente két alkalommal tart ülést, amelyeken megvitatják a talajásványtan legfontosabb kérdéseit. Szendrei Géza munkájának eredményeképpen a Talajásványtani Szakosztály a Magyar Talajtani Társaság egyik legkiegyensúlyozottabban működő szakosztálya, amellyel nagyban hozzájárul a hazai talajásványtan fejlődéséhez. ”

Szendrei Gézának a Talajtani Társaság legutóbbi közgyűlésén felvetett ötlete, egy hazai talajásványtani-mikromorfológiai kurzus megtartása, sajnos már csak nélküle valósulhat meg, de bízunk benne, hogy kollégái-tanítványai felveszik majd ezt a fonalat és az általa is sokszor emlegetett „utánpótlás” nem marad el erről a tudományterületről.