Föld Fesztivál – Talajok Nemzetközi Évében

Az öt napos rendezvényen Legyen talaj a lábunk alatt „felkiáltással” a Pálmaház melletti sátorban nagyszabású interaktív bemutatóval ismertette meg az érdeklődőket a talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaival, illetve a talaj funkcióival. Több ezren látogattak a standunkhoz, ahol a Föld Napja alkalmából rendezett nagyszabású rendezvény egyik fontos állomás voltunk, hiszen a Talajok Nemzetközi Éve kapcsán kiemelkedő szerephez jutott a talajokkal való ismerkedés. A következő programokkal vártuk a kicsiket és nagyokat:

1. Talajfizikai bemutató: a talajok fizikai tulajdonságainak bemutatása. Gyúrás próba elvégzése (gyurmázás a gyerekekkel) három talajféleséggel (homok, vályog és agyag). Színmeghatározás Munsell-skála alapján (egy mészlepedékes csernozjom 3 szintjéből).
2. Talajkémiai bemutató: a talajok kémiai tulajdonságainak bemutatása. Lösz 10% sósavval való pezsgetése. Talaj szuszpenziók lakmuszpapíros pH mérése.

3. Talajbiológiai bemutató: élő (makroszkópikus) állatok bemutatása (földigiliszta, százlábú, pók, stb.), Collembola fajok mikroszkopikus bemutatása. Egy sematikus talajszelvényen hova tartozhatnak a bemutatott állatok, illetve „kakukktojás” keresés talajban élő állatok képei között (2-3 nem létező élőlényt kell felismerniük a gyerekeknek, érdeklődőknek).

4. Egyéb interaktív bemutatók és foglalkozások: „Magyarország talajai” c. puzzle kirakása, „zseb talajszelvény” készítés megadott talajtípus alapján. Életnagyságú „talajszelvények” alapján a talaj rétegzettségének, tulajdonságaiknak és azok jelentőségének bemutatása.
A szerda, csütörtök és pénteki napon főként óvodás csoportok és iskolás osztályok keresték fel sátrunkat, ahol nagy érdeklődéssel gyurmáztak a talajokkal, „locs-pocsoltak” a talaj kémhatásának vizsgálata közben, illetve kukucskáltak a mikroszkópba, hogy minél érdekesebb apró talajlakó állatokat nézhessenek. A hétvégén pedig a családok rohamozták meg sátrunkat, nem kisebb érdeklődéssel, mint az első három nap.

Magát a Föld Fesztivált 10.000 ezres nagyságrendben látogatták, a sátrunkhoz nagyjából 3-4.000 ember látogatott. A gyerekek szemmel láthatóan nagyon élvezték az interaktív foglalkozásokat, melyről sok pozitív visszajelzést is kaptunk. Egyik kiemelendő folyománya ennek az a szoros kapcsolat mely a Sasoló Természetbúvár nyári táborral alakult ki. Az általunk bemutatott tematikus talajos foglalkozások beépítésre kerültek az Ő általuk tartott foglalkozásokba.

További hozadéka a sikeres Föld Fesztiválos szereplésnek, hogy szakértőként bevontak minket egy az állatkertben megvalósuló Energia Játszótér projekt megvalósításába, melynek során a talaj energiaraktározását (víz, hő, stb.) tudjuk bemutatni a gyerekeknek, speciálisan erre a célra tervezett játékokkal. A projekt 2016 december végéig valósul meg.

Hogy még maradandóbb élményt jelentsen a gyerekek számára ez a Fesztivál, illetve nyomatékosítsuk a Talajok Nemzetközi Évében a talajok nélkülözhetetlen szerepét az emberi életben, szerkesztettünk egy „talajos” foglalkoztató és kifestő füzetet, melyben az óvodásoktól az alsós iskolásokig bárki találhat magának való feladatot, miközben fontos információkat tudhat meg a talajokról. Ezen foglalkoztató füzet a következő linken ingyenesen elérhető: link. Mindezen felül minden egyes érdeklődőnek kitűzőt ajándékoztunk, hogy minél tovább és minél többen tudomást szerezzenek a Talajok Nemzetközi Évéről.