Szikes talajok – PhD kurzus

Dr. Novák Tibor József (DE TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék) az őszi
félévben szeretné meghirdetni a „Szikes talajok” című PhD kurzust a
természettudományi, agrártudományi, környezettudományi, erdészeti és ezekhez
kapcsolódó doktori iskolák PhD hallgatói számára, magyar, és vele egyidejűleg angol
nyelven. A kurzus 3 nap elméleti és 2 nap gyakorlati jellegű oktatást foglal magában.
Az előadásokat magyar nyelven és/vagy angol összefoglalókkal tartják és a terepi
programon is lehetőség lesz magyarul nem beszélő hallgatók részvételére,
tapasztalatszerzésére is.
A kurzus tájékoztatója az alábbi linkekre kattintva érhető el magyar, ill. angol nyelven.
Kérjük továbbítsák a kurzus felhívását és tájékoztatóját az érintett doktori iskolák
hallgatói, fiatal kollégái számára!