Elhunyt Dvoracsek Miklós

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dvoracsek Miklós nyugalmazott tudományos főmunkatárs, életének 93. évében 2020. május 27-én elhunyt.

Dr. Dvoracsek Miklós a hazai talajtani, talajfizikai kutatás egyik úttörője volt.

Már 1951-ben, az Agrokémia és Talajtan folyóirat megjelenésének első évében Klimes-Szmik Andorral közösen publikálta „A talajok vízgazdálkodásával kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata eredeti szerkezetű talajmintán, laboratóriumban” című közleményét. Ebben a talajminták laboratóriumban és szabadföldön mért vízgazdálkodási jellemzőit (vízkapacitás, térfogatsúly, vízáteresztő képesség) a talaj kémiai összetételével, szerkezeti állapotával és tömődöttségével hasonlította össze és értelmezte.

Kutatásaiban később a magyarországi talajok szerkezeti állapotával foglalkozott. Többek között a nedves szitálásos talajszerkezet-meghatározás sorozatvizsgálatára dolgozott ki gépesített mérési eljárást (1953). 1957-ben szerzőtársaival megírta a „Talajfizika és talajkolloidika” című könyvet, mely azóta is az egyetlen talajfizikai tárgyú, magyar nyelvű szakkönyv.

A 60-as évektől a homoktalajok tömődöttségének a gyökérfejlődésre gyakorolt hatásával foglalkozott. A talaj tömörségét jellemző talajellenállás meghatározására fejlesztette ki és mutatta be az ejtő-súlyos penetrométert (1968), mely sokáig a hazai talajfizikai terepi módszertan széles körűen alkalmazott mérőműszere volt. A műszer Doracsek-féle penetrométer néven vált közismertté. Még 1968-ban a talajaggregátumok (morzsák és rögök) térfogatsúlyának és porozitásának mérésére szerkesztett készüléket.

Kutatómunkája nem korlátozódott kizárólag a talajfizika tudományterületére.  A nyolcvanas években az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek koordinálásában, adatainak kiértékelésében kapott feladatot Keszthelyen, Dr. Debreczeni Béla felkérésére. Tevékenyen részt vett a Dr. Debreczeni Béla és Dr. Debreczeni Béláné által szerkesztett „Trágyázási kutatások” (1994. Akadémiai Kiadó, Budapest) című könyv elkészítésében.

A talajfizika területén végzett kiemelkedően alkotó munkásságára való tekintettel a Magyar Talajtani Társaság Talajfizikai Szakosztálya javaslatára a legutóbbi Vándorgyűlésen megkapta az Egerszegi Sándor díjat (emléklapot).

Haláláig a talajtanos szakma elkötelezett képviselője volt, így halálával a szakma doyen-je (legidősebb képviselője) távozott közölünk. Nyugodjék békében!