Treitz Péter-emlékérem jelölés

A Treitz Péter-emlékérem a Magyar Talajtani Társaság díja, melyet 1973-ban alapított az MTT jogelődje. Az emlékérmet rendszerint egy magas színvonalú szakmai, oktatói munkássággal rendelkező személy kapja, aki sokat tett nemcsak a talajtan tudományért, hanem a Társaságért is.

Hagyományainkhoz visszatérve, a hódmezővásárhelyi vándorgyűlésen szeretnénk átadni a következő emlékérmet, ezért kérem, hogy az ügymenet lerövidítése érdekében a jelöléseket emailben, közvetlenül a Társaság elnökének, Tóth Tibornak szíveskedjenek küldeni, 2022. július 10-ig (tibor@rissac.hu).

A jelölésnek nincsenek szigorú formai követelményei, de egyértelműen ki kell derüljön a jelölt személye, illetve tartalmaznia kell a jelölt tevékenységének/életútjának rövid leírását, mely alapján a jelölésre érdemessé vált.

A Társaság bármely tagja tehet javaslatot, illetve válhat jelöltté.

A beérkezett jelölésekről a Választmány dönt.