Elhunyt Dvoracsek Miklós

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dvoracsek Miklós nyugalmazott tudományos főmunkatárs, életének 93. évében 2020. május 27-én elhunyt.

Dr. Dvoracsek Miklós a hazai talajtani, talajfizikai kutatás egyik úttörője volt.

Már 1951-ben, az Agrokémia és Talajtan folyóirat megjelenésének első évében Klimes-Szmik Andorral közösen publikálta „A talajok vízgazdálkodásával kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata eredeti szerkezetű talajmintán, laboratóriumban” című közleményét. Ebben a talajminták laboratóriumban és szabadföldön mért vízgazdálkodási jellemzőit (vízkapacitás, térfogatsúly, vízáteresztő képesség) a talaj kémiai összetételével, szerkezeti állapotával és tömődöttségével hasonlította össze és értelmezte.

Kutatásaiban később a magyarországi talajok szerkezeti állapotával foglalkozott. Többek között a nedves szitálásos talajszerkezet-meghatározás sorozatvizsgálatára dolgozott ki gépesített mérési eljárást (1953). 1957-ben szerzőtársaival megírta a „Talajfizika és talajkolloidika” című könyvet, mely azóta is az egyetlen talajfizikai tárgyú, magyar nyelvű szakkönyv.

A 60-as évektől a homoktalajok tömődöttségének a gyökérfejlődésre gyakorolt hatásával foglalkozott. A talaj tömörségét jellemző talajellenállás meghatározására fejlesztette ki és mutatta be az ejtő-súlyos penetrométert (1968), mely sokáig a hazai talajfizikai terepi módszertan széles körűen alkalmazott mérőműszere volt. A műszer Doracsek-féle penetrométer néven vált közismertté. Még 1968-ban a talajaggregátumok (morzsák és rögök) térfogatsúlyának és porozitásának mérésére szerkesztett készüléket.

Kutatómunkája nem korlátozódott kizárólag a talajfizika tudományterületére.  A nyolcvanas években az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek koordinálásában, adatainak kiértékelésében kapott feladatot Keszthelyen, Dr. Debreczeni Béla felkérésére. Tevékenyen részt vett a Dr. Debreczeni Béla és Dr. Debreczeni Béláné által szerkesztett „Trágyázási kutatások” (1994. Akadémiai Kiadó, Budapest) című könyv elkészítésében.

A talajfizika területén végzett kiemelkedően alkotó munkásságára való tekintettel a Magyar Talajtani Társaság Talajfizikai Szakosztálya javaslatára a legutóbbi Vándorgyűlésen megkapta az Egerszegi Sándor díjat (emléklapot).

Haláláig a talajtanos szakma elkötelezett képviselője volt, így halálával a szakma doyen-je (legidősebb képviselője) távozott közölünk. Nyugodjék békében!

 

Személyi Jövedelem Adó 1%

Kérjük Önöket, legyen szó Tagtársunkról, vagy minden olyan emberről akinek fontos a Magyar Talajtani Társaság működési feltételeinek javítása, hogy támogassa szervezetünket a 2019-es személyi jövedelem adó 1 %-nak felajánlásával!

Az adóbevallás elkészítésekor a “RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL” formanyomtatvány kitöltésekor kérjük, hogy a Magyar Talajtani Társaság adószámát tüntesse fel.

A kedvezményezett adószáma: 1 8 7 2 3 5 4 8 – 1 – 41

További információk: MTT Személyi Jövedelem Adó 1% felajánlása …

Talajtani Vándorgyűlés 2020 – MOZAIK

Tisztelt Társasági Tagok!

Hosszas mérlegelés után a Magyar Talajtani Társaság Vezetősége a Vándorgyűlés 2020 szervezőivel (NAIK Erdészeti Tudományos Intézet) egyeztetve úgy döntött, hogy a 2020. szeptember 10-12-re meghirdetett „Vándorgyűlés2020-Sárvár” a tervezett háromnapos konferenciától eltérően, kevésbé kötött formában, szabadabban áttervezhető, egynapos “mozaikokban” kerül megrendezésre.

A döntést leginkább az befolyásolta, hogy a vírushelyzet miatt a nagyobb rendezvények megtartása legalább a nyár végéig bizonytalan, az eseményre regisztrálók valószínűleg az utolsó pillanatig lennének kénytelenek „kivárni”, miként alakul a helyzet. E várakozás ideje alatt a szervezés előre haladása jelentős anyagi felelősség vállalását, később talán meg nem térülő kifizetéseket igényelne (pl. terembérlet, étkezés, busz foglalások) a MTT és a NAIK ERTI részéről, melynek kockázatát nem vállalhatjuk. A késői regisztráció eredményezheti azt is, hogy az előadásokra, poszterekre beérkező anyagok bírálata, a konferencia végső programjának kialakítása csak nyár végi rohammunkában lenne kivitelezhető, ami nagymértékben rányomná bélyegét a szervezettségre.

A mindenkori Vándorgyűlések elsősorban a személyes találkozók színterei, ugyanakkor lehetőséget adnak a fogadó intézmény bemutatására, a helyi talajtani vonatkozású sajátosságok megismerésére, a kutatási eredmények bemutatására, illetve egy ideje teret adnak a szakértői továbbképzés programjának is.

A fentieket figyelembe véve az áttervezés elsődleges célja volt, hogy a „Vándorgyűlés2020-Sárvár” megtartható legyen, ugyanakkor biztosítsuk a résztvevők számára a lehető legnagyobb „részvételi” szabadságot (lehetőleg pl. ne kelljen jó előre szállást foglalni, minimalizáljuk az „összezártságot”), csökkentsük a regisztrációs költséget, növeljük az esetleg változó feltételekhez való alkalmazkodás lehetőségét, ugyanakkor csökkentsük a szervezők anyagi kockázatát. A NAIK ERTI-s kollégák már igen sok energiát fektettek a szervezésbe, ezt a „Vándorgyűlés2020 Sárvár” programjának áttervezésekor is figyelembe vettük, ezért pl. a terepi nap programja – némi módosítással – része a tervezetnek.

A Vándorgyűlés2020 Sárvár „mozaik” program tervezete:

  1. Sárvár, egynapos terepi bemutató (szelvények), valamint megemlékezés Stefanovits Pál, a Társaság örökös elnöke születésének 100. évfordulójáról. Egyeztetés alatt van a NÉBIH és a NAK munkatársaival, hogy ez a terepi nap kreditként beszámítható-e a Talajvédelmi szakértői, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói továbbképzésbe.
  2. A későbbiekben esetleg egy on-line konferencia megszervezése, a meghirdetett Szekciókban (egyeztetés alatt).
  3. Egy másik, egynapos szakértői továbbképzés, melynek formája, megvalósíthatósága szintén egyeztetés alatt van.

 

További részleteket a szervezés előrehaladásával párhuzamosan tudunk majd megosztani a Tagsággal, melyeket a www.talaj.hu oldalon is azonnal közzé teszünk!

Türelmüket köszönjük!

EUROSOIL 2020 elhalasztva

A mai napon a következő információt tették közzé a Eurosoil 2020 hivatalos honlapján:

EUROSOIL 2020 POSTPONED TO THE SECOND HALF OF 2021

First and foremost, in these uncertain and troubled times, we would like to send our sincere good wishes to you, your families, and colleagues.

The Eurosoil 2020 organisers have been closely monitoring and analysing the evolving situation around the novel coronavirus (COVID-19) and the worldwide impact of this pandemic. The Organising Committee has agreed on the importance of holding the Eurosoil congress in order to pursue the objective of Connecting People & Soil through a face-to-face meeting. The interest and engagement already created for the meeting is clear from the high number and quality of sessions and contributions submitted.

Given the current restrictions in place in Switzerland (latest updates here) around gatherings of large numbers of people as well as the uncertainty in the medium term as to the impact more broadly of the COVID-19 travel restrictions and guidelines, country lockdowns, physical distancing requirements etc., it has been decided to postpone the Eurosoil congress in Geneva, to the second half of 2021. The organisers are working as swiftly as possible to determine the new dates for the congress and as soon as this information is finalised, it will be communicated.

További információk itt olvashatóak …